Het expansievat is een belangrijk apparaat in huis

Om er met name tijdens de koude herfst- en winterdagen warmpjes bij te zitten, is het essentieel dat het expansievat naar behoren werkt. Veel mensen hebben echter geen idee wat de rol van het expansievat is binnen het circuit rond de cv-installatie in huis. Weet u hoe het expansievat werkt? Het maakt dat regelmatig vergeten wordt, om onderhoud aan het expansievat uit te voeren. In dit artikel vertellen we u meer over de werking van het expansievat en het belang van het onderhoud aan dit onderdeel.

Wilt u uw expansievat in huis laten onderhouden? Maak een afspraak met onze loodgieters! Met een ruime ervaring kunnen we het expansievat op de juiste wijze voor u onderhouden, waardoor de kans op ongelukken en schade aan uw systemen beperkt wordt.

Opbouw van het expansievat bij de cv-installatie

Een expansievat bestaat uit twee verschillende ruimtes, die van elkaar gescheiden zijn met een membraan. Het membraan kan bewegen, wat een vereiste is om de druk op het circuit rond de cv-installatie op het juiste niveau te houden. Een van beide delen van het expansievat is gevuld met water, wat vanuit de cv-ketel naar het expansievat loopt. Via het expansievat komt het water vervolgens terecht in de leidingen, om richting de radiatoren en kranen in huis getransporteerd te worden. Het andere deel van het expansievat wordt gevuld met een gas, wat vaak stikstof is.

 

Werking van het expansievat bij een verhoogde druk

Als gevolg van het opwarmen van het water in de cv-ketel, wordt de druk op het circuit rond de cv-ketel verhoogd. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen, als de druk de maximale druk overschrijdt. In veel gevallen ligt deze maximale druk rond de drie bar. Het expansievat zorgt voor een verlaging van de druk. Dit doet het door het membraan richting het deel met het gas te laten bewegen. Doordat het gas zich eenvoudig samen laat drukken, wordt de druk op het circuit rond de cv-ketel verlaagd. Gevaarlijke situaties worden zo voorkomen!

Overstortventiel als tweede optie bij een verhoogde druk

Mocht het niet mogelijk zijn om de druk voldoende te verlagen via het expansievat, dan kan het overstortventiel gebruikt worden. Via dit ventiel kan er water uit het circuit worden weggevoerd, wat de druk op de leidingen verlaagt. Dit wordt echter alleen gedaan, wanneer de druk ver boven de maximale druk uitkomt. Het overstortventiel werkt geheel automatisch.